Den otevřených dveří

Den otevřených dveří 2016

24. 11. 2016 - Den otevřených dveří

Plakát 

pro rodiče, žáky stávající i budoucí, zájemce, absolventy a přátele školy.

 Dopolední část  8.00 – 10.00 hod.

 • prohlídka interiérů školy s možností vstoupit do výuky tříd na 1. i 2. stupni.

Začátky vyučovacích hodin

 • 1. vyučovací hodina od 8.00 do 8.45 hod.,
 • 2. vyučovací hodina od 8.55 do 9.40 hod.

Možnost konzultace

 • v dopolední části se zástupcem ředitele školy
 • od 15:00 s ředitelem školy

Odpolední část  15.00 – 18.00 hod.

 • prohlídka interiéru školy, učeben, k nahlédnutí kronika školy,
 • průběžně probíhá projekce prezentace pro budoucí žáky 1. tříd a prezentace historie školy,
 • vánoční dílny s možností výroby vlastního vánočního dárku či ozdoby,
 • 15:15 hod. - vystoupení žáků z 1. stupně – pěvecký a dramatický kroužek,
 • po vystoupení žáků budou otevřeny výtvarné dílny s možností výroby vlastního lampionu,
 • prezentace školního klubu stolních her,
 • v odborných učebnách 2. stupně ukázky výuky

Součástí programu a nabídky Dne otevřených dveří je i bufet s punčem a  občerstvením od rodičů žáků školy.

 

Srdečně zveme a těšíme se na vzájemné setkání  -  zaměstnanci školy.