Den otevřených dveří

Vloženo: 20. 2. 2014 | Fleško Jiří

Dne 21. 11. jsme otevřeli dveře široké veřejnosti. V dopolední části od 8.00 do 10.00 hodin jste si mohli prohlídnout interiéry školy a navštívit výuku v jednotlivých tříd na 1. i 2. stupni. V odpolední části proběhla prohlídka interiéru školy, učeben, k nahlédnutí byla kronika školy, prezentace školy k 100. výročí jejího založení , vánoční dílny s možností výroby vlastního vánočního dárku či ozdoby, vystoupení žáků školy – pěvecký a literární kroužek, obchůdek s vánočními ozdobami a dárky, prezentace školního klubu stolních her, v odborných učebnách 2. stupně ukázky výuky. Pro příjemnější pobyt ve škole byl otevřen bufet se svařeným vínem a sladkým občerstvením.