Planetárium v Ostravě

Vloženo: 12. 11. 2015 | Fleško Jiří

V tomto školním roce si vyučující prvního stupně vybrali téma projektového dnu – Vesmír. Proto se všichni žáci 8., 9. a 12. října postupně vydali na exkurzi do planetária v Ostravě. Cesta autobusem byla pohodlná a rychle uběhla. V kinosále planetária žáci nejprve shlédli film s názvem Na co sova kouká v noci. Na další program se přesunuli do kopule planetária, kde si vyslechli přednášku o hvězdách, měsíci i planetách. Dalšími částmi programu byly filmy – pro starší žáky – Astronaut ve 3D a pro mladší žáky film Život stromů. Velmi zajímavě vytvořené filmy žáky okouzlily a nadchly. Na závěr exkurze si mohli žáci prohlédnout další expozice planetária a také si nakoupit drobné dárečky a upomínkové předměty. Někteří žáci celý program neshlédli z důvodu výpadku elektrického proudu. S dojmy a nabytými informacemi pak žáci pracovali ve vyučování. Zpracovávali informace, hledali a ověřovali to, co se dověděli, výtvarně zpracovávali to, co viděli. Výstupy z projektového dne budou vystaveny ve škole od 12. října. Jste srdečně zvaní na naši malou výstavu.