Den otevřených dveří

Vloženo: 20. 11. 2015 | Fleško Jiří

Dne 19. 11. jsme opět otevřeli dveře široké veřejnosti. V dopolední části od 8.00 do 10.00 hodin jste navštívili výuku v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. V odpolední části proběhla prohlídka interiéru školy, učeben, k nahlédnutí byla kronika školy, prezentace školy k 100. výročí jejího založení, vánoční dílny s možností výroby vlastního vánočního dárku či ozdoby, vystoupení žáků školy – pěvecký a literární kroužek, obchůdek s vánočními ozdobami a dárky, prezentace školního klubu stolních her, v odborných učebnách 2. stupně ukázky výuky (přírodopisu, fyziky, chemie aj.) Pro příjemnější pobyt ve škole byl otevřen bufet se svařenými nápoji a sladkým občerstvením. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, kterou vytvářel především ochotný a usměvavý učitelský sbor.