Den otevřených dveří

Vloženo: 4. 1. 2017 | Fleško Jiří

Dne 25. 11. 2016 jsme opět otevřeli dveře široké veřejnosti. V dopolední části od 8.00 do 10.00 hodin jste navštívili výuku v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. V odpolední části proběhla prohlídka interiéru školy, učeben, k nahlédnutí byla kronika školy, prezentace školy k 100. výročí jejího založení, výtvarné dílny s možností výroby vlastního suvenýru z cest po Evropě, vystoupení žáků školy – pěvecký a literární kroužek, prezentace školního klubu stolních her, v odborných učebnách 2. stupně ukázky výuky (přírodopisu, fyziky, chemie aj.) Pro příjemnější pobyt ve škole byl otevřen bufet se svařenými nápoji a sladkým občerstvením, které připravili rodiče. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, kterou vytvářel především ochotný a usměvavý učitelský sbor.