Den otevřených dveří

Vloženo: 13. 2. 2018 | Fleško Jiří

Stejně jako v předchozích letech jsme i letos, konkrétně ve čtvrtek 30. 11. 2017, otevřeli dveře široké veřejnosti. V dopolední části od 8.00 do 10.00 hodin bylo možné navštívit výuku v jednotlivých třídách na 1. i 2. stupni. V odpolední části potom proběhla prohlídka interiéru školy, učeben a k nahlédnutí byla i kronika. Velkému zájmu se těší výtvarné dílny s možností vytvoření vlastního výrobku i vystoupení žáků školy – pěvecký a literární kroužek. Bylo možné shlédnout i prezentaci školního klubu stolních her a ukázky výuky v odborných učebnách 2. stupně (přírodopisu, fyziky, chemie aj.) Pro příjemnější pobyt ve škole byl otevřen bufet se svařenými nápoji a sladkým občerstvením, které pro nás připravili rodiče. Vše proběhlo v příjemné atmosféře, kterou vytvářel ochotný a usměvavý učitelský sbor a úžasní pomocníci z řad žáků.