Seznamovací pobyt

Vloženo: 26. 9. 2018 | Fleško Jiří

Seznamovací pobyt pro žáky prvních ročníků má na naší škole již dlouholetou tradici. I v letošním roce se proto 1. září sešli rodiče se svými prvňáčky a paní učitelkou v Třemešku na seznamovacím pobytu. Všichni společně prožili jeden den, který jim usnadnil vstup do první třídy. Po vzájemném představení se hrály hry. Děti si hrály s rodiči i spolužáky, společně tvořili lucerničky, vypracovávali úkoly, povídali si s paní učitelkou. Večerní stezku, na kterou si všichni vyrobili lampičky, trošku narušil déšť, ale přesto se všichni prvňáčci sami, bez rodičů, vydali za svou paní učitelkou, která jim předala dopis a dárek. Druhý den pokračoval pobyt dalšími aktivitami. Na závěr kamarád KRTEK všechny prvňáčky odměnil čokoládovou medailí a společně s rodiči se na památku vyfotili. A co na to rodiče? … bylo tu fajn, určitě to pomůže dětem i rodičům … … adaptační pobyt je velmi důležitý jak pro samotné děti, z „netěšení na školu“ se rázem stalo“hurá do školy“, tak pro jejich rodiče… …seznamovací pobyt je super nápad, oba dny jsme si báječně užili a náš prvňáček se konečně začal těšit do školy… …dětem se líbily hry a prý nejlepší byla stezka odvahy s lucernami… …velmi povedená akce, kde se děti, rodiče a učitelé mají možnost blíže poznat tak, aby se start do školního roku povedl, vřele doporučuji ostatním rodičům… (Mgr. Daniela Smékalová )