Ministr ve škole

Vloženo: 11. 10. 2010 | Fleško Jiří

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy na Spojencích. Dne 11. 10. 2010 zavítal na naši školu ministr školství, mládeže a tělovýchovy ČR pan Josef Dobeš. Návštěva školy byla pojata jako součást jeho účasti na zkušebním kole státních maturit na SOU Lutín. Pro návštěvu školy panem ministrem jsme byli vybráni dík své profilaci, ve které má sport a tělesná výchova nezaměnitelné postavení, co by součást výchovně vzdělávací práce. Do uvítání pana ministra a jeho doprovodu hanáckými vdolečky a kyticí se zapojili svým příspěvkem žáci prvního stupně krátkým recitačním a pěveckým vystoupením. Následovalo velmi příjemné posezení se zástupci vedení školy. Pan ministr se živě zajímal o život školy, naše vzdělávací programy a úspěchy a samozřejmě o výsledky našich sportovců. Jeho návštěva byla ukončena prohlídkou některých učeben.