Rejvíz

Vloženo: 18. 10. 2010 | Fleško Jiří

V pondělí 27.9.2010 jsme s našimi žáky vyrazili na další z tradičních výjezdů v rámci projektu „Zdolávání moravských vrcholů“. Tuto aktivitu, pořádanou pod záštitou Sdružení přátel školy, realizujeme od roku 2007 a šlo již o náš pátý turistický výstup. Přestože předpovědi počasí v průběhu příprav nevěstily zrovna nejlepší podmínky, přihlásilo se 34 zdatných turistů. Předpovědi meteorologů se tentokrát naplnily, takže jsme byli nuceni místo výstupu na Zlatý Chlum realizovat náhradní program, a to cestu naučnou stezkou na rašeliniště Rejvíz k Velkému mechovému jezírku. Přes občasný déšť bojová morálka a chuť účastníků akce k dalšímu terénnímu průzkumu oblasti neklesala, proto jsme se rozhodli pokračovat k prameni Vrchovištního potoka. Zde již byly podmínky bez nadsázky bojové. Cesta se místy úplně ztrácela v mokřinách a několikrát jsme museli překonávat potok. Po návratu k autobusu jsme se rozhodli účastníky akce za přestálé útrapy odměnit zastávkou v Karlově Studánce, kde jsme „vyplenili“ místní cukrárnu. Vyčerpaní, unavení, někteří promoklí, ale všichni spokojení jsme se po 16. hodině vrátili zpět do Olomouce. Doprovod: paní učitelka Zuzana Balabánová a paní Dvořáková, za mužskou část pan učitel Miroslav Navrátil a pan ředitel Peter Bazger.