Den otevřených dveří

Vloženo: 10. 1. 2011 | Fleško Jiří

Dne 1. 12. 2010 se uskutečnil v naší škole „Den otevřených dveří“ V dopolední části od 8.00 do 10.00 hodin proběhla prohlídka interiérů školy s návštěvami jednotlivých tříd na 1. i 2. stupni v době vyučování. V odpolední části od 14.30 do 17.00 hodin, proběhla prohlídka interiéru školy, učeben, k nahlédnutí kronika školy, projekce prezentace pro budoucí žáky 1. tříd, prezentace školy k 100. výročí jejího založení a prezentace adaptačního kurzu pro prvňáčky, vánoční dílny s možností výroby vlastního vánočního dárku či ozdoby, vystoupení žáků z 1. stupně školy – pěvecký a literární kroužek, obchůdek s vánočními ozdobami a dárky, prezentace školního klubu stolních her, v odborných učebnách 2. stupně ukázky výuky. Pro příjemnější pobyt ve škole byl otevřen bufet s vánočním punčem a sladkým občerstvením.