Pálava

Vloženo: 1. 11. 2011 | Fleško Jiří

Další turistický výjezd v rámci projektu „Zdolávání moravských horských met“? Kolikátý, že už to je? První byl už v roce 2007 na Králický Sněžník, druhý v témže roce na Lysou horu, třetí Bílou Opavou na Praděd v roce 2008 a čtvrtý, o rok později, zahrnoval výstup na vrcholy Šerák a Keprník a konečně v roce 2010 „procházka“ na Rejvíz místo původně plánovaného výstupu na Zlatý Chlum. Takže, o kolikátý výstup jde? O šestý! Tentokrát jsme poprvé vyrazili místo na sever směrem na jih a tak nás v pondělí 26.9.2011 vítal Pavlov. Cílem našeho výstupu byl nejvyšší vrchol Pavlovských vrchů, 550 m vysoký Děvín. A nejen ten. Rozhodli jsme se přejít celé Pavlovské vrchy až do Mikulova. Toulali jsme se po vápencových bradlech i vinicemi, mezi stepními rostlinnými společenstvy i teplomilnými doubravami této unikátní biosférické rezervace UNESCO. Navštívili jsme Dívčí hrady i Sirotčí hrádek a stačili jsme proběhnout i Mikulovem. A to vše za krásného slunečného počasí babího léta. Vyčerpaní, unavení, ale spokojení jsme se vrátili do Olomouce okolo 18. hodiny. Výletu se zúčastnilo asi 42 žáků, dospělácký doprovod tvořili: paní učitelky Zuzana Balabánová a Marcela Zdráhalová, za mužskou část pan učitel Miroslav Navrátil a pan ředitel Peter Bazger.