Den otevřených dveří

Vloženo: 7. 12. 2012 | Fleško Jiří

Letošní rok jsme dveře naší škole otevřeli široké veřejnosti 22. listopadu. V dopolední části od 8.00 do 10.00 hodin jste si mohli prohlídnout interiéry školy a navštívit výuku v jednotlivých tříd na 1. i 2. Stupni. V odpolední části od 15.00 do 18.00 hodin, proběhla prohlídka interiéru školy, učeben, k nahlédnutí kronika školy, projekce prezentace pro budoucí žáky 1. tříd, prezentace školy k 100. výročí jejího založení , vánoční dílny s možností výroby vlastního vánočního dárku či ozdoby, vystoupení žáků školy – pěvecký a literární kroužek, obchůdek s vánočními ozdobami a dárky, prezentace školního klubu stolních her, v odborných učebnách 2. stupně ukázky výuky. Pro příjemnější pobyt ve škole byl otevřen bufet se svařeným vínem a sladkým občerstvením.