Literární kroužek

Vloženo: 18. 12. 2012 | Fleško Jiří

Letos náš literární kroužek slavil velký úspěch. Dne 30. listopadu se jeho členové – žáci 5. tříd poprvé zúčastnili soutěžní přehlídky kulturních programů ZŠ, kterou již druhým rokem pořádá SPOZ ve spolupráci s odborem školství NMOL v Redutě Moravské filharmonie. Žáci vystoupili se svým hudebně-recitačním a tanečním programem a získali tak 3. místo a finanční odměnu 5000 Kč. Tuto částku využijí ke společnému výletu do Prahy s návštěvou divadelního představení a prohlídkou zajímavostí našeho hlavního města.