Exkurze do ústavu experimentální botaniky

Vloženo: 25. 2. 2013 | Fleško Jiří

Dne 7.11.2012 se část žáků sedmých tříd zúčastnila exkurze v Ústavu experimentální botaniky AV ČR. Žáci se seznámili s náplní práce ústavu, dověděli se, proč výzkumníky zajímá genom pšenice, trav a banánovníku i jakým způsobem výzkum probíhá. Nahlédli do elektronových mikroskopů, specializovaných přístrojů i do skleníků. Exkurze proběhla v rámci výuky semináře z přírodovědných předmětů za doprovodu pánů učitelů Navrátila a Motýla.