Den stromu, 1. stupeň

Vloženo: 12. 11. 2013 | Fleško Jiří

Den stromů 18.11.2013 Žáci prvního stupně si v pátek 18. října povídali o stromech. Zaměřili jsme se na nezbytnost třídit odpad. V 1. A se naučili psát písmenko S a celé slovo STROM. Zjistili, k čemu strom potřebují, co se ze stromu dá vyrobit, a jak ho chránit. Nakonec prvňáčci nakreslili pro strom dárky – sluníčko, vodu, půdu a hodné lidi. V 1.B si nakreslili pohádkové stromy. Druháci vyrobili stromy z papíru, obtiskávali listy, ale také se za stromy vydali do lesa. Tam je jich nejvíce. Děti zjišťovaly, co do lesa nepatří. Shlédly video o třídění a recyklaci odpadu. Třeťáci si povídali o třídění odpadu a o tom, jak je důležité sbírat a odevzdávat starý papír. Ve 3.A hledali v českém jazyce slova nadřazená i podřazená slovu STROM . Čtvrťáci vyrobili stříbrný strom a páťáci hledali různé informace o stromech v encyklopediích. Také si vyzdobili třídu motivy stromů, které vytvářeli různými technikami ve výtvarné výchově. A ještě něco … abychom zachránili stromy, zorganizovali jsme pro celou školu sběr starého papíru. Nasbírali jsme skoro 8 tun, určitě jsme tím zachránili pár stromů!