Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8, příspěvková organizace
s větví všeobecných a sportovních tříd - zaměření na lední hokej, plavání a jiné vodní sporty

 

Přehled stavebních úprav a oprav budovy školy


1972 - 1973
Byla provedena generální oprava topení , osvětlení a zdravoinstalace, zavedena voda do tříd a kabinetů a provedena výměna dveří.

1983 - 1984
Byla zahájena rekonstrukce školy a rekonstrukce zdravoinstalce.

1984 - 1985
Vybudována výdejna stravy a školní jídelna v budově školy, úprava sklepního prostoru pro šatny.

1985 - 1986
Dokončena výměna oken, zahájena stavba plynové kotelny a vybudována plynová přípojka.

1985 - 1987
Dokončena stavby plynové kotelny a obložení stěn na chodbách. a ve třídách.

1987 - 1989
Provedena rekonstrukce střechy a položení plechových šablon.

1989 - 1991
Zahájena a dokončena oprava fasády budovy.

1992 - 1993
Upraveno okolí školy - na dvoře byly zbourány dřevěné učebny dílen a rozšířen prostor školního hřiště.

1993 -1994
Uskutečnila se adaptace suterénu školy. Za přispění ÚMO a hokejového klubu byla v únoru 1994 zahájena výstavba FIT centra, rytmického sálu a společenské místnosti, náklady činily 1 200 000 Kč.

1994 - 1995
Díky podpoře ÚMO, HC a řady sponzorů pokračovaly úpravy vnitřních prostor školy. Nově upravené suterénní prostory byly vybaveny zařízením pro sportovní vyžití i odpočinek a oficiálně otevřeny 22. 3. 1995 za účasti zástupců ÚMO, HC a firmy HORSTAV. V jarních měsících bylo dobudováno sociální zařízení v šatně tělocvičny.

 1995 - 1996
Byly definitivně dokončeny vnitřní úpravy budovy, všechny třídy byly vybaveny novými stolky a židlemi. Pod vedením pana učitele Fischera byla dokončena pracovna výtvarné výchovy. Za finanční podpory ÚMO byl zpracován projekt na úpravu půdních prostor.

1996 - 1997
Byla uskutečněna přestavba půdních prostor pro učebnu technických prací a dílen. Třídy byly dovybaveny novým nábytkem, tím byla završena komplexní modernizace školy.

 1997 - 1998
Z bývalého skladu CO v prvním patře byl vybudován kabinet prvního stupně s  keramickou pecí. Byly opraveny veškeré hromosvody, omítky u šaten a parkety v tělocvičně. Neplánované výdaje si vyžádala likvidace následků částečného zaplavení suterénu po průtrži mračen.

 1998 - 1999
Rozsáhlejšími úpravami prošla výdejna jídla a jídelna, tělocvična získala novou podlahu.

 1999 - 2000
Byly dokončeny úpravy školní jídelny, škola získala připojení k internetu.

 2000 - 2001
Proběhly opravy v šatnách, bylo doplněno vybavení školní výdejny stravy. Realizovala se celková oprava chlapeckých WC v přízemí. V dubnu začaly úpravy v suterénu, kde kabinet Rv získal pěknou kuchyňku. Závěr školního roku patřil celkové opravě vstupních dveří a nátěru oken. Do konce prázdnin byla upravena počítačová učebna v prvním patře.

 2001 - 2002
V souladu s hygienickými předpisy bylo nutné rekonstruovat prostor před školní jídelnou, pokračovala renovace chlapeckých WC v prvním patře. V učebně zeměpisu byla zřízena druhá počítačová učebna s připojením na internet.

 2002 - 2003
Finanční prostředky v celkové hodnotě asi 430 000 Kč byly vynaloženy na sanaci vlhkého zdiva v šatnách, vymalování schodiště a některých učeben, dílčí rekonstrukci plynového topení a renovaci chlapeckých WC ve druhém patře. V červnu bylo s pomocí žáků 9. tříd natřeno veškeré oplocení školy.

 2003 - 2004
Byla realizována oprava dívčích WC v přízemí. V průběhu května byly vykáceny břízy u plotu, jejichž kořeny narušovaly povrch hřiště. Hřiště získalo nový asfaltový povrch, kolem části budovy vznikly nové chodníky a volné plochy byly zatravněny.

2004 - 2005
Byla realizována oprava dívčích WC ve 2. poschodí, oprava podezdívky a oplocení a sanace sklepní místnosti.

2005 - 2006
Byla realizována oprava dívčích WC v 1. poschodí, částečná sanace vlhkosti budovy a renovace podlahy v tělocvičně. O prázdninách byla provedena půdní vestavba - vybudování nové třídy.

2006 - 2007
Byla provedena oprava garáže (podlaha z dlaždic + svaření poškozených dílů). Byla realizována sanace podlahy v šatně a zabudovány nové vchodové dveře na hřiště.