Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2017/2018

  • Školní ples a karneval

Ve dnech 23.2. a 24.2. se v tělocvičně školy uskuteční páteční ples a sobotní karneval nejen pro děti.

 Karneval plakát

 

  • LYŽOVÁNÍ HLUBOČKY (Lyžařská škola pro přihlášené žáky z 1. stupně)

Vážení rodiče,

Čtvrtá lekce proběhne v pátek  16. února. O dalších případných změnách průběhu kurzu Vás budeme informovat prostřednictvím přihlášených žáků i na webových stránkách školy.