Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8


Obědy a svačinky

Obědy

NOVÉ!!! PLATBA STRAVY na školní rok 2017/2018 

 

Naše škola odebírá obědy ze ZŠ Heyrovského, Olomouc. Tento odkaz je na stránky ZŠ Heyrovského a aktualizace jidelníčku je v jejich kompetenci.

ZOBRAZIT JÍDELNÍČEK

Svačinky