Poradenské služby

Poradenské služby (2018/2019)

PRACOVNÍCI POSKYTUJÍCÍ PORADENSKÉ SLUŽBY 

Výchovná poradkyně:

Mgr. Yvona Reimerová
kabinet chemie a vých. poradenství, 2. patro

Konzultační hodiny:

Úterý 14:00-14:50 hod. nebo v jiný termín po telefonické domluvě
(585225611, e-mail: y.reimerova@volny.cz )

Žáci mají možnost konzultace kdykoli v průběhu přestávek či po vyučování.

Školní metodik prevence:

Mgr. Ladislav Hrabák
kabinet fyziky, 2.patro

Konzultační hodiny: kdykoliv po domluvě (585225611)

Třídní učitelé viz. Pro žáky - Rozvrh hodin 

Učitelé vzdělávací oblasti "Výchova k volbě povolání"

Praktické činnosti: Mgr. Jiří Fleško, Mgr. Lukáš Štěpánek
Občanská výchova: Mgr. Monika Daníčková

Charakteristika poradenských služeb