Základní škola Olomouc, tř. Spojenců 8


Rada školy