Řády školy

Řady školy

Školní řád s klasifikačním řádem  - PLATNÝ OD 1.9.2017

Vnitřní řád školní družiny  - PLATNÝ OD 1.9.2014

Vnitřní řád školní jídelny - PLATNÝ OD 1.9.2014