Řády školy

Řady školy

Školní řád - PLATNÝ OD 4.10.2018

Vnitřní řád školní družiny  - PLATNÝ OD 1.9.2018

Vnitřní řád školní výdejny - PLATNÝ OD 1.9.2018