(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 1.A 
Třídní učitel: Klevetová Jana

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj (Čj 1)
Kl
(32)

M
Kl
(32)

Hv
Kl
(32)

ČLS
Kl
(32)

Cj (Čj 2)
Kl
(32)

       

 
Ú
t

 

 

Cj
Kl
(32)

M
Kl
(32)

Cj
Kl
(32)

Tv
Kl
(Tv)

         

 
S
t

 

 

Cj
Kl
(32)

Aj (Aj1b)
Šu
(Jaz)

Vv
Kl
(32)

Cj
Kl
(32)

         

Aj (Aj1c)
Kl
(32)

Aj (Aj1a)
Lu
(19)

 
Č
t

 

 

(M 1)
Kl
(32)

Tv
Kl
(Tv)

Cj
Kl
(32)

ČLS
Kl
(32)

(M 2)
Kl
(32)

       

 
P
á

 

 

Cj
Kl
(32)

M
Kl
(32)

Pc
Kl
(32)

Cj
Kl
(32)

         

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 1.B 
Třídní učitel: Ludvíková Kateřina

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj (ČJ 1)
Lu
(19)

M
Lu
(19)

ČLS
Lu
(19)

Hv
Lu
(19)

Cj (Čj 2)
Lu
(19)

       

 
Ú
t

 

 

Cj
Lu
(19)

M
Lu
(19)

Pc
Lu
(19)

Vv
Lu
(19)

         

 
S
t

 

 

Cj
Lu
(19)

Aj (Aj1b)
Šu
(Jaz)

Cj
Lu
(19)

Tv
Lu
(Tv)

         

Aj (Aj1c)
Kl
(32)

Aj (Aj1a)
Lu
(19)

 
Č
t

 

 

(M 1)
Lu
(19)

Cj
Lu
(19)

ČLS
Lu
(19)

Cj
Lu
(19)

(M 2)
Lu
(19)

       

 
P
á

 

 

Cj
Lu
(19)

Tv
Lu
(Tv)

M
Lu
(19)

Cj
Lu
(19)

         

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 2.A 
Třídní učitel: Smékalová Daniela

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

M
Sm
(28)

Tv
Sm
(baz3)

Cj
Sm
(28)

Pc
Sm
(28)

Aj (Aj2a)
Sm
(28)

       

Aj (Aj2b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj2c)
Sp
(15)

 
Ú
t

 

 

Cj
Sm
(28)

M
Sm
(28)

Vv
Sm
(28)

Vv
Sm
(28)

         

 
S
t

 

 

Cj
Sm
(28)

Tv
Sm
(Tv)

Cj
Sm
(28)

ČLS
Sm
(28)

         

 
Č
t

 

 

Cj
Sm
(28)

M
Sm
(28)

Cj
Sm
(28)

Hv
Sm
(28)

Aj (Aj2a)
Sm
(28)

       

Aj (Aj2b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj2c)
Sp
(15)

 
P
á

 

 

Cj
Sm
(28)

M
Sm
(28)

ČLS
Sm
(28)

Cj
Sm
(28)

         

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 2.B 
Třídní učitel: Vondráková Lenka

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj
Vo
(15)

Tv
Vo
(baz2)

Cj
Vo
(15)

ČLS
Vo
(15)

Aj (Aj2a)
Sm
(28)

       

Aj (Aj2b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj2c)
Sp
(15)

 
Ú
t

 

 

Cj
Vo
(15)

M
Vo
(15)

Vv
Vo
(15)

Vv
Vo
(15)

         

 
S
t

 

 

Cj
Vo
(15)

M
Vo
(15)

Tv
Vo
(Tv)

Cj
Vo
(15)

         

 
Č
t

 

 

M
Vo
(15)

Cj
Vo
(15)

ČLS
Vo
(15)

Hv
Vo
(15)

Aj (Aj2a)
Sm
(28)

       

Aj (Aj2b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj2c)
Sp
(15)

 
P
á

 

 

Cj
Vo
(15)

M
Vo
(15)

Pc
Vo
(15)

Cj
Vo
(15)

         

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 3.A 
Třídní učitel: Grézlová Jana

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj
Gr
(14)

M
Gr
(14)

Aj (Aj3a)
Rz
(14)

Cj
Gr
(14)

         

Aj (Aj3b)
Šu
(13)

Aj (Aj3c)
Vy
(Jaz)

 
Ú
t

 

 

Cj
Gr
(14)

M
Gr
(14)

Tv
Gr
(Tv)

ČLS
Gr
(14)

Cj
Gr
(14)

       

 
S
t

 

 

Cj
Gr
(14)

M
Gr
(14)

Vv
Gr
(14)

Vv
Gr
(14)

Aj (Aj3a)
Rz
(14)

       

Aj (Aj3b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj3c)
Vy
(13)

 
Č
t

 

 

M
Gr
(14)

Tv
Gr
(baz3)

Hv
Gr
(14)

Aj (Aj3a)
Rz
(14)

Cj
Gr
(14)

       

Aj (Aj3b)
Šu
(13)

Aj (Aj3c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

 

Cj
Gr
(14)

M
Gr
(19)

ČLS
Gr
(14)

Pc
Gr
(14)

Cj
Gr
(14)

       

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 3.B 
Třídní učitel: Dočkal Antonín

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj
(13)

M
(13)

Aj (Aj3a)
Rz
(14)

Vv
(13)

Vv
(13)

       

Aj (Aj3b)
Šu
(13)

Aj (Aj3c)
Vy
(Jaz)

 
Ú
t

 

 

Cj
(13)

M
(13)

ČLS
(13)

Cj
(13)

Tv
(Tv)

       

 
S
t

 

 

Cj
(13)

M
(13)

Cj
(13)

Hv
(13)

Aj (Aj3a)
Rz
(14)

       

Aj (Aj3b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj3c)
Vy
(13)

 
Č
t

 

 

Cj
(13)

Tv
(baz2)

M
(13)

Aj (Aj3a)
Rz
(14)

         

Aj (Aj3b)
Šu
(13)

Aj (Aj3c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

 

Cj
(13)

M
(13)

ČLS
(13)

Cj
(13)

Pc
(13)

       

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 4.A 
Třídní učitel: Davidová Vendula

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj (celá)
Dd
(19a)

(celá)
Dd
(19a)

ČLS (celá)
Dd
(19a)

Aj (Aj4d) Vy (Jaz)

Tv (celá)
Vo
(Tv)

       

Aj (Aj4a) Dd (19a)

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (33)

 
Ú
t

 

 

Cj (celá)
Dd
(19a)

Aj (Aj4d) Vy (33)

Hv
Sp
(19a)

(celá)
Dd
(19a)

ČLS (celá)
Dd
(19a)

       

Aj (Aj4a) Dd (19a)

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (Jaz)

 
S
t

 

 

Cj (celá)
Dd
(19a)

(celá)
Dd
(19a)

Aj (Aj4d) Vy (33)

Cj (celá)
Dd
(19a)

Vv (celá)
Dd
(19a)

Vv (celá)
Dd
(19a)

     

Aj (Aj4a) Dd (19a)

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (Jaz)

 
Č
t

 

 

Cj (celá)
Dd
(19a)

(celá)
Dd
(19a)

ČLS (celá)
Dd
(19a)

Pc (celá)
Gr
(19a)

Cj (celá)
Dd
(19a)

       

 
P
á

 

 

Cj (celá)
Dd
(19a)

(celá)
Dd
(19a)

ČLS (celá)
Dd
(19a)

Cj (celá)
Dd
(19a)

Tv (celá)
Vo
(Tv)

       

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 4.B 
Třídní učitel: Smýkalová Iva

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj (celá)
Sk
(31)

(celá)
Sk
(31)

ČLS (celá)
Sk
(31)

Aj (Aj4d) Vy (Jaz)

Cj (celá)
Sk
(31)

       

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (33)

Aj (Aj4a) Dd (19a)

 
Ú
t

 

 

Cj (celá)
Sk
(31)

Aj (Aj4d) Vy (33)

(celá)
Sk
(31)

ČLS (celá)
Sk
(31)

Hv (celá)
Sp
(31)

       

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (Jaz)

Aj (Aj4a) Dd (19a)

 
S
t

 

 

Cj (celá)
Sk
(31)

(celá)
Sk
(31)

Aj (Aj4d) Vy (33)

Cj (celá)
Sk
(31)

Pc (celá)
Sk
(31)

Tv (celá)
Sk
(Tv)

     

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (Jaz)

Aj (Aj4a) Dd (19a)

 
Č
t

 

 

Cj (celá)
Sk
(31)

ČLS (celá)
Sk
(31)

(celá)
Sk
(31)

Cj (celá)
Sk
(31)

Vv (celá)
Sk
(31)

Vv (celá)
Sk
(31)

     

 
P
á

 

 

Tv (celá)
Sk
(Tv)

(celá)
Sk
(31)

Cj (celá)
Sk
(31)

ČLS (celá)
Sk
(31)

         

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 4.C 
Třídní učitel: Zárubová Dagmar

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Tv (celá)
Zr
(Tv)

Cj (celá)
Zr
(33)

(celá)
Zr
(33)

Aj (Aj4d) Vy (Jaz)

Cj (celá)
Zr
(33)

       

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (33)

Aj (Aj4a) Dd (19a)

 
Ú
t

 

 

Cj (celá)
Zr
(33)

Aj (Aj4d) Vy (33)

ČLS (celá)
Zr
(33)

(celá)
Zr
(33)

Vv (celá)
Zr
(33)

Vv (celá)
Zr
(33)

     

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (Jaz)

Aj (Aj4a) Dd (19a)

 
S
t

 

 

Cj (celá)
Zr
(33)

(celá)
Zr
(33)

Aj (Aj4d) Vy (33)

ČLS (celá)
Zr
(33)

Cj (celá)
Zr
(33)

       

Aj (Aj4b) Rz (31)

Aj (Aj4c) Šu (Jaz)

Aj (Aj4a) Dd (19a)

 
Č
t

 

 

Cj (celá)
Zr
(33)

(celá)
Zr
(33)

ČLS (celá)
Zr
(33)

Hv (celá)
(33)

Cj (celá)
Zr
(33)

Tv (celá)
Zr
(Tv)

     

 
P
á

 

 

Cj (celá)
Zr
(33)

(celá)
Zr
(33)

ČLS (celá)
Zr
(33)

Pc (celá)
Zr
(33)

         

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 5.A 
Třídní učitel: Trajkovská Dita

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj
Tr
(27)

M
Po
(27)

ČLS
Po
(27)

Cj
Tr
(27)

Vv
Tr
(27)

Vv
Tr
(27)

     

 
Ú
t

 

 

M
Po
(27)

ČLS
Po
(27)

Aj (Aj5a)
Rz
(klub)

Cj
Tr
(27)

         

Aj (Aj5b)
Šu
(14)

Aj (Aj5c)
Vy
(Jaz)

 
S
t

 

 

M
Po
(27)

Cj
Tr
(27)

ČLS
Po
(27)

Cj
Tr
(27)

Tv
Št
(Tv)

       

 
Č
t

 

 

Aj (Aj5a)
Rz
(27)

Cj
Tr
(27)

Hv
Tr
(27)

Pc
Tr
(27)

M
Po
(27)

ČLS
Po
(27)

     

Aj (Aj5b)
Šu
(25)

Aj (Aj5c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

 

Cj
Tr
(27)

Aj (Aj5a)
Rz
(Jaz)

M
Po
(27)

Tv
Št
(Tv)

Inf
Št
(39)

       

Aj (Aj5b)
Šu
(25)

Aj (Aj5c)
Vy
(14)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 5.B 
Třídní učitel: Kubíčková Ivana

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

M
Kc
(25)

Cj
Kc
(25)

ČLS
Kc
(25)

Vv
Kc
(25)

Vv
Kc
(25)

Cj
Kc
(25)

     

 
Ú
t

 

 

M
Kc
(25)

Tv
Kc
(Tv)

Aj (Aj5a)
Rz
(klub)

Inf
Št
(39)

Cj
Kc
(25)

       

Aj (Aj5b)
Šu
(14)

Aj (Aj5c)
Vy
(Jaz)

 
S
t

 

 

M
Kc
(25)

Cj
Kc
(25)

ČLS
Kc
(25)

Cj
Kc
(25)

Hv
Kc
(25)

       

 
Č
t

 

 

Aj (Aj5a)
Rz
(27)

M
Kc
(25)

Tv
Kc
(Tv)

Cj
Kc
(25)

ČLS
Kc
(25)

Pc
Kc
(25)

     

Aj (Aj5b)
Šu
(25)

Aj (Aj5c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

 

M
Kc
(25)

Aj (Aj5a)
Rz
(Jaz)

Cj
Kc
(25)

ČLS
Kc
(25)

         

Aj (Aj5b)
Šu
(25)

Aj (Aj5c)
Vy
(14)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 6.A 
Třídní učitel: Motýl Ivo

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Z
Na
(47)

Aj (Aj6a)
Rz
(46)

Cj
Tr
(45)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

Ov
Mi
(44)

       

Aj (Aj6b)
Šu
(40)

Tv (Tvch)
Št
(zrc)

Aj (Aj6c)
Vy
(Jaz)

 
Ú
t

 

 

Sd (Sd2)
Sp
(46)

Cj (Čj 1)
Tr
(25)


Mo
(26)

F
Hr
(40)

Pč (Pč 1)
Fl
(39)

Cj (Čj 2)
Tr
(46)

     

Ppk (Ppk1)
Re
(39)

(M 2)
Re
(38b)

Pč (Pč 2)
Št
(38b)

(M 1)
Re
(47)

 
S
t

 

 

Cj
Tr
(47)

D
Sp
(45)

M
Re
(46)

Z
Na
(26)

Hv
Tr
(47)

       

 
Č
t

 

 

Sd (Sd1)
Po
(46)

Aj (Aj6a)
Rz
(32)

M
Re
(40)


Mo
(47)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

 

Vv
Ke
(45)

Vv
Ke
(45)

 

Aj (Aj6b)
Šu
(38b)

Ppk (Ppk2)
Ha
(39)

Tv (Tvch)
Št
(zrc)

Aj (Aj6c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

 

D
Sp
(47)

Cj
Tr
(26)

M
Re
(26)

VZ
No
(39)

Aj (Aj6a)
Rz
(Jaz)

       

Aj (Aj6b)
Šu
(33)

Aj (Aj6c)
Vy
(25)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 6.B 
Třídní učitel: Štěpánek Lukáš

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

M
Re
(46)

Aj (Aj6a)
Rz
(46)

Cj
No
(46)

D
Zd
(46)


Na
(26)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

     

Aj (Aj6b)
Šu
(40)

Tv (Tvch)
Št
(zrc)

Aj (Aj6c)
Vy
(Jaz)

 
Ú
t

 

 

Sd (Sd2)
Sp
(46)

Z
Ba
(46)

Cj
No
(46)

M
Re
(46)

 

Vv
Ke
(45)

Vv
Ke
(45)

   

Sv (Sv)
Fl
(baz)

Ppk (Ppk1)
Re
(39)

 
S
t

 

 

D
Zd
(26)

F
Hr
(40)


Na
(26)

Cj (Č2)
No
(Jaz)

         

(M 2)
Re
(38a)

 
Č
t

 

 

Sd (Sd1)
Po
(46)

Aj (Aj6a)
Rz
(32)

Z
Ba
(46)

Cj (Č1)
No
(46)

Ov
Da
(46)

VZ
Sp
(46)

     

Sv (Sv)
Fl
(baz)

Aj (Aj6b)
Šu
(38b)

(M 1)
Re
(44)

Ppk (Ppk2)
Ha
(39)

Aj (Aj6c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

 

Cj
No
(46)

Pč (Pč 1)
Fl
(39)

Hv
Sp
(47)

M
Re
(46)

Aj (Aj6a)
Rz
(Jaz)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

     

Aj (Aj6b)
Šu
(33)

Pč (Pč 2)
Št
(38b)

Tv (Tvch)
Št
(zrc)

Aj (Aj6c)
Vy
(25)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 7.A 
Třídní učitel: Hrabák Ladislav

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Ppk (Ppk1)
Ha
(39)

Ov (Ovdí)
Da
(47)

Ov (Ovch)
Da
(38b)

M
Ha
(38a)


Zt
(38a)

Aj (Aj7a) Rz (40)

     

Aj (Aj7b) Šu (38b)

Spp (Spp2)
Mo
(26)

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Tv (Tvdí)
Fl
(Tv)

Aj (Aj7c) Vy (Jaz)

Aj (Aj7d) No (38a)

 
Ú
t

 

 

Aj (Aj7a) Rz (40)

M
Ha
(40)

Pč (Pč 1)
Hr
(38b)

Cj
Po
(38b)

D
Po
(46)

Z
Ba
(26)

     

Aj (Aj7b) Šu (Jaz)

Aj (Aj7c) Vy (38b)

Pč (Pč 2)
Št
(39)

Aj (Aj7d) No (47)

 
S
t

 

 

Kaj (AjKa)
Rz
(38a)

Cj
Po
(38a)

M
Ha
(38b)

Hv
Sp
(47)

F
Hr
(40)

 

VZ (Vzdí)
No
(40)

VZ (Vzch)
No
(40)

 

Kaj (AjKb)
Šu
(38b)

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Tv (Tvdí)
Fl
(Tv)

Kaj (AjKc)
Vy
(Jaz)

 
Č
t

 

 


Zt
(26)

Cj
Po
(40)

Vv
Ke
(45)

Vv
Ke
(45)

Z
Ba
(45)

       

 
P
á

 

 

Ppk (Ppk2)
Re
(39)

M
Ha
(38a)

Aj (Aj7a) Rz (Jaz)

F
Hr
(40)

Cj
Po
(40)

D
Po
(46)

     

Aj (Aj7b) Šu (38b)

Spp (Spp1)
Na
(26)

Aj (Aj7c) Vy (40)

Aj (Aj7d) No (39)

Spp (Spp3)
Mo
(38b)

 
 

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 7.B 
Třídní učitel: Polzerová Erika

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Ppk (Ppk1)
Ha
(39)

Ov (Ovdí)
Da
(47)

Ov (Ovch)
Da
(38b)

Cj
Po
(38b)

M
Ha
(38b)

Aj (Aj7a) Rz (40)

     

Aj (Aj7b) Šu (38b)

Spp (Spp2)
Mo
(26)

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Tv (Tvdí)
Fl
(Tv)

Aj (Aj7c) Vy (Jaz)

Aj (Aj7d) No (38a)

 
Ú
t

 

 

Aj (Aj7a) Rz (40)


Na
(26)

M
Ha
(40)

Z
Ba
(45)

F
Hr
(40)

       

Aj (Aj7b) Šu (Jaz)

Aj (Aj7c) Vy (38b)

Aj (Aj7d) No (47)

 
S
t

 

 

Kaj (AjKa)
Rz
(38a)

M
Ha
(38b)

Hv
Sp
(47)

Cj
Po
(40)

D
Po
(46)

 

VZ (Vzdí)
No
(40)

VZ (Vzch)
No
(40)

 

Kaj (AjKb)
Šu
(38b)

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Tv (Tvdí)
Fl
(Tv)

Kaj (AjKc)
Vy
(Jaz)

 
Č
t

 

 

F
Hr
(40)


Na
(26)

Cj
Po
(38b)

Z
Ba
(38b)

M
Ha
(38b)

Pč (Pč 1)
Hr
(38b)

     

Pč (Pč 2)
Št
(39)

 
P
á

 

 

Ppk (Ppk2)
Re
(39)

Cj
Po
(27)

Aj (Aj7a) Rz (Jaz)

D
Po
(38b)

Vv
Ke
(45)

Vv
Ke
(45)

     

Aj (Aj7b) Šu (38b)

Spp (Spp1)
Na
(26)

Aj (Aj7c) Vy (40)

Aj (Aj7d) No (39)

Spp (Spp3)
Mo
(38b)

 
 

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 7.C 
Třídní učitel: Daníčková Monika

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Sv (Sv)
Fl
(baz)

Pč (Pč 1)
Fl
(38b)

M
Ha
(47)


Zt
(47)

VZ
No
(47)

Aj (Aj7a) Rz (40)

 

F
Hr
(40)

 

Aj (Aj7b) Šu (38b)

Pč (Pč 2)
Št
(39)

Aj (Aj7c) Vy (Jaz)

Aj (Aj7d) No (38a)

 
Ú
t

 

 

Aj (Aj7a) Rz (40)

Cj
Da
(45)

Z
Ba
(47)

M
Ha
(47)

D
Zd
(47)

Tv (Tvd)
Fl
(zrc)

     

Aj (Aj7b) Šu (Jaz)

Aj (Aj7c) Vy (38b)

Tv (Tvch)
Št
(Tv)

Aj (Aj7d) No (47)

 
S
t

 

 

Sv (Sv)
Fl
(baz)

Cj
Da
(47)

F
Hr
(40)

Ov
Da
(46)

Vv
Ke
(45)

Vv
Ke
(45)

 

Hv
Tr
(47)

 

 
Č
t

 

 

Z
Ba
(47)

(M 1)
Ha
(46)

(M 2)
Ha
(47)

Tv (Tvd)
Fl
(zrc)


Zt
(26)

       

Cj (Čj 2)
Da
(39)

Cj (Čj 1)
Da
(38a)

Tv (Tvch)
Št
(Tv)

 
P
á

 

 

Sv (Sv)
Fl
(baz)

D
Zd
(46)

Aj (Aj7a) Rz (Jaz)

M
Ha
(47)

Cj
Da
(47)

       

Aj (Aj7b) Šu (38b)

Aj (Aj7c) Vy (40)

Aj (Aj7d) No (39)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 8.A 
Třídní učitel: Hanzelková Romana

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Cj
Da
(44)

M
Ha
(44)

Rj (Rj)
Zd
(44)

Inf
Fl
(39)

F
Hr
(40)

 

Tv (Tvch)
Fl
(Tv)

Tv (Tvdí)
Št
(Tv)

 

Nj (Nj)
Sp
(38a)

Vv (Vvd)
Ke
(45)

Vv (Vvch)
Ke
(45)

 
Ú
t

 

 

Sh (Sh 2)
Mo
(Tv)


Mo
(44)

Cj
Da
(44)

Aj (Aj8a)
Rz
(44)

Z
Ba
(26)

Rj (Rj)
Zd
(38a)

     

Aj (Aj8b)
Šu
(25)

Čjs (Čjs1)
Tr
(45)

Nj (Nj)
Sp
(44)

Aj (Aj8c)
Vy
(Jaz)

 
S
t

 

 

Ch
Ha
(44)

D
Zd
(46)

Cj
Da
(44)


Št
(38b)

M
Ha
(26)

Aj (Aj8a)
Rz
(44)

     

Aj (Aj8b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj8c)
Vy
(39)

 
Č
t

 

 

Sh (Sh 1)
Mo
(Tv)

Z
Ba
(44)


Mo
(26)

M
Ha
(39)

Hv
Tr
(47)

 

Ov (Ovd)
Da
(47)

Tv (Tvdí)
Št
(Tv)

 

Čjs (Čjs2)
Tr
(45)

Tv (Tvch)
Fl
(Tv)

Ov (Ovch)
Da
(47)

 
P
á

 

 

Aj (Aj8a)
Rz
(Jaz)

F
Hr
(40)

M
Ha
(46)

Cj
Da
(44)

Rj (Rj)
Zd
(38a)

Ch
Ha
(44)

     

Aj (Aj8b)
Šu
(45)

Nj (Nj)
Sp
(38b)

Aj (Aj8c)
Vy
(44)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 8.B 
Třídní učitel: Spíchalova Kamila

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Nj (Nj)
Sp
(45)

M
Re
(45)

Z
Na
(26)

Cj
Ke
(45)


Fl
(39)

 

Tv (Tvch)
Fl
(Tv)

Tv (Tvdí)
Št
(Tv)

 

Rj (Rj)
Zd
(40)

Vv (Vvd)
Ke
(45)

Vv (Vvch)
Ke
(45)

 
Ú
t

 

 

Sh (Sh 2)
Mo
(Tv)

Hv
Sp
(47)

M
Re
(45)

Aj (Aj8a)
Rz
(44)

Cj
Ke
(45)

F
Hr
(40)

     

Čjs (Čjs1)
Tr
(45)

Aj (Aj8b)
Šu
(25)

Sv (Sv)
Št
(baz1)

Aj (Aj8c)
Vy
(Jaz)

 
S
t

 

 

M
Re
(45)


Mo
(26)

Cj
Ke
(45)

Ch
Ha
(44)

Inf
Fl
(39)

Aj (Aj8a)
Rz
(44)

     

Aj (Aj8b)
Šu
(Jaz)

Aj (Aj8c)
Vy
(39)

 
Č
t

 

 

Sh (Sh 1)
Mo
(Tv)

M
Re
(45)

Nj (Nj)
Sp
(25)

Z
Na
(26)

F
Hr
(40)

 

Ov (Ovd)
Da
(47)

Tv (Tvdí)
Št
(Tv)

 

Čjs (Čjs2)
Tr
(45)

Rj (Rj)
Zd
(44)

Tv (Tvch)
Fl
(Tv)

Ov (Ovch)
Da
(47)

Sv (Sv)
Št
(baz1)

 
P
á

 

 

Aj (Aj8a)
Rz
(Jaz)

Cj
Ke
(45)

D
Zd
(45)


Mo
(26)

Ch
Ha
(44)

Nj (Nj)
Sp
(47)

     

Aj (Aj8b)
Šu
(45)

Rj (Rj)
Zd
(39)

Aj (Aj8c)
Vy
(44)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 9.A 
Třídní učitel: Zdráhalová Marcela

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Aj (Aj9a)
No
(38a)

M
Hr
(26)

F
Hr
(40)

Cj
Da
(44)

D
Zd
(46)

Hv
Sp
(47)

 

Rj
Zd
(39)

 

Aj (Aj9b)
Rz
(38b)

Aj (Aj9c)
Vy
(Jaz)

 
Ú
t

 

 

Cj
Da
(44)

M
Hr
(39)

Rj
Zd
(27)


Mo
(26)

Aj (Aj9a)
No
(38a)

 

VZ (Vzch)
No
(39)

VZ (Vzd)
No
(39)

 

Aj (Aj9b)
Rz
(44)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Aj (Aj9c)
Vy
(Jaz)

 
S
t

 

 

Cj
Da
(39)

Inf
Št
(39)

Z
Ba
(39)

M
Hr
(39)

Ch
Re
(44)

D
Zd
(46)

     

 
Č
t

 

Sh
Mo
(Tv)

Cj
Da
(38a)

M
Hr
(38a)

Aj (Aj9a)
No
(39)

F
Hr
(40)

Rj
Zd
(44)

       

Aj (Aj9b)
Rz
(klub)

Aj (Aj9c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Cj
Da
(40)

Ch
Re
(44)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

Vv
Ke
(45)

M
Hr
(26)

       

Ov (Ovdí)
Da
(45)

Ov (Ovch)
Da
(38a)

 

(rozvrh platný od 3.9.2018)

 Třída: 9.B 
Třídní učitel: Novotná Petra

 

0
7:05- 7:50

1
8:00- 8:45

2
8:55- 9:40

3
10:00-10:45

4
10:55-11:40

5
11:50-12:35

6
12:45-13:30

7
13:40-14:25

8
14:35-15:20

9
15:30-16:15

 
P
o

 

 

Aj (Aj9a)
No
(38a)

Cj
No
(38a)

M
Mi
(39)

F
Hr
(40)

Vv
Ke
(45)

D
Zd
(46)

     

Aj (Aj9b)
Rz
(38b)

Aj (Aj9c)
Vy
(Jaz)

 
Ú
t

 

 

M
Mi
(26)

Cj
No
(38a)


Zt
(38a)

Rj (Rj)
Zd
(38a)

Aj (Aj9a)
No
(38a)

 

VZ (Vzch)
No
(39)

VZ (Vzd)
No
(39)

 

Aj (Aj9b)
Rz
(44)

Nj (Nj)
Sp
(klub)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

Aj (Aj9c)
Vy
(Jaz)

 
S
t

 

 

Sv (Sv)
Št
(baz1)

Ch
Re
(44)

Cj
No
(38a)

M
Mi
(45)

Rj (Rj)
Zd
(38a)

Z
Ba
(26)

     

Sh (Sh)
Mo
(Tv)

Nj (Nj)
Sp
(klub)

 
Č
t

 

 

D
Zd
(44)

Cj
No
(47)

Aj (Aj9a)
No
(39)

M
Mi
(38a)

Inf
Fl
(39)

Hv
Tr
(47)

 

F
Hr
(40)

 

Aj (Aj9b)
Rz
(klub)

Aj (Aj9c)
Vy
(Jaz)

 
P
á

 

Tv (Tvch)
Mo
(Tv)

M
Mi
(38a)

Cj
No
(47)

Tv (Tvd)
Mo
(Tv)

Rj (Rj)
Zd
(38a)

Ch
Re
(46)

       

Ov (Ovdí)
Da
(45)

Ov (Ovch)
Da
(38a)

Nj (Nj)
Sp
(klub)

Zpracováno v systému Bakaláři