Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2018/2019

Týdenní plán pro žáky, 17. 6. – 21. 6. 2019

Pondělí 17.6.

  • 17. 6. – 19. 6. - školní výlet, Rajnochovice – pro IX. A, B 

Úterý 18.6.

  • 8.00 – 17.00 hod. – školní výlet, Zlín – Lešná – pro žáky VI. B 
  • 8.00 – 11.30 hod. – exkurze, ČOV – pro žáky VIII. B 
  • 8.30 – 11.30 hod. – Dětský den na zimním stadionu HC Olomouc – pro žáky I. A, B 

Středa 19.6.

  • 8.00 – 17.00 hod. – školní výlet, Údolí Bystřice – pro žáky VIII. A
  • 8.00 – Exkurze ZOO Sv. Kopeček – výběr žáků školní družiny vych. ŠD

Čtvrtek 20.6.

  • 8.00 – 11.30 hod. – exkurze, ČOV – pro žáky VIII. A 
  • 14.15 hod. - 4. pedagogická rada 

Pátek 21.6.

  • 8.00 – 11.40 hod. – Setkání s Hlubočkami, Olomouc – pro žáky IV. A 
  • 8.00 – 12.00 Sportovní dopoledne pro žáky 2. stupně turnaj chlapců ve fotbale turnaj dívek ve vybíjené

V pátek 21. 6. 2019 ve 14.35 hod. sledujte v televizi na Déčku soutěžní pořad pro děti „Už tam budem?“. V pořadu proti sobě nastoupí dva týmy a jeden z nich, Neon, vytvořilo pět odvážných žáků naší školy. Reprízu si můžete pustit na témže programu v neděli 23. 6. v 11.35 hod. nebo na internetu na i-vysílání.

Podpora technického vybavení školních dílen

 

 

Projekt MAP

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu: