Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2018/2019

Týdenní plán pro žáky, 10. 12. – 14. 12. 2018

Pondělí 10.12.

  • 10.20 - Vánoční hvězda, divadlo Šantovka – pořad pro žáky I.A, I. B

Úterý 11.12.

  • 8.15 – „Olomouc, město …“ – pořad pro žáky VIII. B -  knihovna, Jungmanova 25, Ol.
  • Ovoce a zelenina do škol, Mléko do škol – dodávka produktů

Středa 12.12.

  • 8.00 – 12.00 – Vánoční besídka – DD Pohoda Chválkovice, vystoupení I.B,  kroužku klavíru a sboru
  • 8.30 – 10.00 - Vánoční dílna – Studio Experiment, pro žáky III.A

Čtvrtek 13.12.

  • 8.30 – 10.00 - Vánoční dílna – Studio Experiment, pro žáky IV.B

Pátek 14.12.

  • Filmové představení Premiere Cinemas Šantovka

9.00 – „Zlatý podraz“ – pro 2. stupeň

9.15 – „Yeti – ledové dobrodružství“ – pro 1. stupeň

 


 

 

Projekt MAP

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu: