Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2018/2019

Týdenní plán pro žáky, 15. 4. – 19. 4. 2019

Pondělí 15.4.

 • 10.00 hod. - Zdobení – Velikonoce, MmOl - Horní náměstí Olomouc, ŠD
 • Jednotná přijímací zkouška pro čtyřleté obory vzdělávání – 2. termín
 • Zveřejněn seznam přijatých uchazečů  Zápis do I. třídy - dokumenty

Úterý 16.4.

 • Ovoce do škol – pomeranč, Kubík 100% Pomeranč, Jablko
 • Mléko do škol – čerstvé mléko
 • Jednotná přijímací zkouška pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 1. termín
 • 10.00 – 15.00 hod. – Příprava Dne Země žáci 9. ročníku, uč. 39, 40
 • 16.30 – 17.00 hod. – Schůzka s rodiči dětí před odjezdem do Anglie
 • 16.30 – 17.00 hod. – Schůzka důvěrníků SPŠ
 • 17.00 – 19.00 hod. - Třídní schůzky

Středa 17.4.

 • 8.00 – 13.00 hod. - Ochrana člověka za mimořádných situací
 • 8.00 – 11.45 hod. – Roční preventivní program 1, Sdružení D - pořad pro žáky VI.B
 • 8.30 hod. – Robinson Crusoe, knihovna Jungmannova ul., Ol. - pořad pro žáky VI.A
 • Jednotná přijímací zkouška pro obory šestiletých a osmiletých gymnázií – 2. termín

Čtvrtek 18.4. a Pátek 19.4.

 • Velikonoční prázdniny

Podpora technického vybavení školních dílen

 

 

Projekt MAP

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu: