Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2018/2019

Týdenní plán pro žáky, 19. 11. – 23. 11. 2018

Úterý 20.11.

  • 16.30 - Schůzka důvěrníků SPŠ, uč. č. 26
  • 17.00 - Třídní schůzky

Středa 21.11.

  • Testování ČŠI  - přírodovědná gramotnost - pro žáky 8. ročníků

3. – 4. Vyučovácí hodina – VIII. A, učebna č. 39

5. – 6. Vyučovací hodina – VIII. B, učebna č. 39

  • Scholarispřehlídka SŠ OK – pro žáky 9.ročníků, SŠ polytechnická, Olomouc

Čtvrtek 22.11.

  • 13.30 – 14.30 - Dějepisná olympiáda – pro zájemce z 8. a 9. ročníků, uč. 38 a

Pátek 23.11.

  • 8.15 – 100. výročí Československa – pořad pro žáky 9.ročníků – knihovna, Jungmanova 25, Olomouc
  • 8.30 – Výchovný koncert – pro žáky 1.ročníků 

Projekt MAP

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu: