Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2019/2020

Týdenní plán pro žáky

 

Úterý 18.9.

  • dodávka produktů v rámci projektů: Ovoce a zelenina do škol
  • Mléko do škol výdej pro žáky 1. st. dle pokynů ZŘŠ v průběhu 2. vyuč. hodiny, pro žáky 2. st. v rámci velké přestávky - mléko, sýr Žervé - baby karotka

 


ŠJ Heyrovského Olomouc upozorňuje rodiče žáků a zaměstnance škol na změnu čísla účtu od 1. 6. 2019 a výši stravného od 1. 9. 2019. Původní účet bude zrušen 1. 8. 2019, úpravu příkazu je třeba provést do 10. 8. 2019. Více informací na www.zsheyrovskeho.cz (odkaz školní jídelna).

Podpora technického vybavení školních dílen

 

 

Projekt MAP

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu: