Úvodní stránka

Úvod

Vítáme Vás na oficiálních internetových stránkách naší školy.

Škola je úplnou základní školou se všemi ročníky 1. a 2. stupně. Další součásti školy tvoří školní jídelna ve formě výdejny jídel a školní družina.

Poskytujeme vzdělání všem žákům. Žákům mimořádně nadaným a žákům integrovaným umožňujeme vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu s možností úpravy organizace výuky, žákům sportovně nadaným se zaměřením na lední hokej a plavání vytváříme prostor k rozvoj sportovního nadání formou úpravy organizace vyučování event. vytvořením profilových sportovních tříd  na 2. stupni (od 6. ročníku).

Do profilových  tříd, které mají ve svém učebním plánu vedle tělesné výchovy i sportovní výchovu vybraného zaměření, mohou být zařazení rovněž  žáci, kteří provozují jiné sporty (např. synchronizované plavání, plavání s ploutvemi, vodní pólo, gymnastika, kanoistika, veslování, krasobruslení, tenis, golf, házená aj.).

V 1. – 9. ročníku se žáci vzdělávají podle školního vzdělávacího programu základního vzdělávání.

Novinky - školní rok 2018/2019

Týdenní plán pro žáky, 15. 10. – 19. 10. 2018

Úterý 16.10.

  • Od 7.00 hod. - Sběr papíru – školní hřiště
  • Beseda pro žáky s Městskou policií (ZŠ)

8.00 – 8.45 hod – pro II. A

8.55 – 9.40 hod. – pro II. B

10.00 – 10.45 hod. – pro I. B

  • 8.30 – Dům plný příběhů (Arcibiskupský palác) - pořad pro žáky III. A
  • Ovoce a zelenina do škol    
  • Mléko do škol – dodávka produktů

Středa 17.10.

  • Od 7.00 hod. - Sběr papíru – školní hřiště
  • 8.15 hod. – Anna Franková – knihovna Jungmanovapořad pro žáky IX. A
  • Beseda pro žáky s Městskou policií (ZŠ) uč. č. 27

8.00 – 9.40 hod. – pro V. A

10.00 – 11.40 hod. – pro V. B

Pátek 19.10.

  • 8.00 – 11.40 hod. - projektový den  - „Den stromů“ (ZŠ a okolí) 1. stupeň
  • Beseda pro žáky 5. – 9. r . v AJ – Kanada, Aljaška (ZŠ

 


Nabídka zaměstnání

Vážení příznivci naší školy,

aktuálně a velmi nutně hledáme posilu našeho týmu, pracovníka školní jídelny – výdejny, na úvazek 0,5. Pracovní doba je pondělí – pátek od 10.30 hod. do 14. 30 hod. Nástup 1. listopadu 2018. Nutný je zdravotní průkaz a dobrá fyzická kondice. Pokud máte o tuto práci zájem, kontaktujte nás na tel.: 585 225 317 nebo 585 225 611, kde Vám podáme bližší informace.

Projekt MAP

Naše škola je zapojena do projektu Místního akčního plánování v Olomouci. Projekt je zaměřen na předškolní a základní vzdělávání.

Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách, posílit komunikaci a spolupráci mezi učiteli navzájem, mezi zřizovateli, zástupci škol a rodiči. Naše škola se bude moci zapojovat do aktivit na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, aktivit na podporu zručnosti a kreativity a čerpat teoretické i praktické informace k inkluzi ve všech jejích podobách. Více informací o projektu najdete na webu: